Krav för att anställa utländsk arbetskraft

United States Department of Labor utfärdar certifieringar för att anställa tillfällig och permanent utländsk arbetskraft enligt olika program. Dessa program gör det möjligt för amerikanska arbetsgivare att anställa utländska arbetare för att fylla jobb som är nödvändiga för den amerikanska ekonomin och som inte kan fyllas av amerikanska medborgare. Generellt kan certifikat erhållas för att anställa tidigare arbetskraft där en arbetsgivare kan visa att det inte finns tillräckligt med kvalificerade amerikanska arbetstagare som är tillgängliga och villiga att utföra det arbete som krävs betalt till nuvarande lönesatser för den typ av avsedd anställning. Syftet med certifieringsprogrammen är att säkerställa att inresa av utländsk arbetskraft till USA (oavsett om det är tillfälligt eller permanent) inte kommer att påverka anställningsmöjligheterna, lönerna och arbetsförhållandena för USA-baserade arbetare negativt. Certifieringar erbjuds, allt från professionella yrken (t.ex. datorprogrammerare) till säsongsarbetare (som krävs för att plocka säsongsgrödor).

Comments are closed.