Allt du behöver veta om ogiltighet i avtal

Avtal och kontrakt är samma sak. De görs mellan två eller flera parter i närvaro av vittnen. Avtalen måste undertecknas av parterna och deras vittnen och måste dateras. Villkoren i avtalet måste också beskrivas tydligt. Frågan om avtals ogiltighet kan komma upp när någon av parterna vill undvika sina skyldigheter enligt kontrakten. En part kan hävda att de tvingades underteckna avtalet. De kan också hävda att de inte var i rätt sinnesstämning vid undertecknandet. Bristen på vittnen kan också göra ett avtal ogiltigt. Om en eller båda parter var under laglig ålder kan avtalet också ogiltigförklaras. När ett problem uppstår angående giltigheten av ett avtal rekommenderas det att du anställer en behörig advokat som hjälper dig att lösa problemet i minnet.

Comments are closed.